Speciálně pedagogické centrum pro klienty s tělesným postižením, s více vadami a s poruchami v oblasti autistického spektra

Naše speciálně pedagogické centrum (školské poradenské zařízení) vzniklo v roce 1994 jako součást OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch (nyní OŠ,ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45). Jeho původní zaměření se vztahovalo na péči o děti s tělesným postižením a s více vadami, až o několik let později (na základě potřeby řešit aktuální otázky vzdělávání osob s postižením) se zaměření rozšířilo na péči o děti s poruchami v oblasti autistického spektra. V současné době jsou našimi klienty lidé s uvedenými typy postižení v rámci celého Plzeňského kraje.

Poradenské, terapeutické a metodické činnosti v našem SPC zajišťují speciální pedagožky, psycholožky a sociální pracovnice. V týmu pracuje koordinátorka pro problematiku autismu pro Plzeňský kraj.
Klienty, kterým se věnujeme, jsou děti od nejútlejšího věku (již v první roce života) až lidé po mladou dospělost (do 26 let). V rámci naší péče poskytujeme poradenství také rodičům, pedagogům, případně dalším osobám zodpovědných za vývoj a výchovu dítěte.

Všechny služby realizujeme
ambulantně v prostorách pracoviště SPC v Plzni, ul. Macháčkova 43

  • jednorázově - většinou se jedná o pomoc při řešení aktuálního problému, kdy výsledkem jsou doporučení dalších kroků a postupů v péči o klienta
  • opakovaně - provádíme konzultace a kontrolní vyšetření s následným doporučením individuálních vzdělávacích postupů
  • pravidelně - podle potřeb klienta v různých periodách jedenkrát za týden, 14 dní, měsíc (dle dohody), přičemž návštěvy klientů v SPC můžeme střídat s našimi výjezdy za nimi

a v terénu

  • poradenství a konzultace v rodinách klientů, ve školách a školských zařízeních

Naším cílem je přispívat ke zkvalitnění života dítěte s postižením a jeho rodiny.