Logolink

Aktivity projektu CZ.1.07/1.2.03/01.0007

Semináře

  • Problematika poruch autistického spektra
  • Alternativní a augmentativní komunikace
  • Režim dne
  • Sebeobslužné dovednosti
  • Problematika poruch autistického spektra pro výchovné poradce škol
  • Vysoce funkční autismus a "manuál pro pedagogy" / Autismus - cesta k diagnóze a život s ní
  • Specifika jednání a chování vzhledem k rodinné a sexuální výchově u jedinců s PAS
  • Strukturované učení
  • Tvoříme individuální vzdělávací plán

Výběrová řízení

Programy