Logolink

Prohloubení a rozšíření podmínek edukace dětí s poruchami autistického spektra ve školách Plzeňského kraje, odborné a specifické vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti poruch autistického spektra a posílení kompetencí rodičů dětí s autismem

Projekt je pokračováním prvního projektu se stejnou tématikou a vznikl na základě ohlasů ze stran odborné veřejnosti i rodičů, na projekt první. Projekt by měl významně posílit kompetence učitelů, vychovatelů i pedagogických asistentů, kteří pracují s dětmi a žáky s poruchami autistického spektra a stejně tak přinést další potřebné informace i rodičům těchto dětí. Formou odborných seminářů, přednášek i vzniklým metodickým materiálem se dostane rodičům i pedagogům možnost ještě více a účelněji působit na děti a žáky tak, aby podpora dětem s poruchami autistického spektra byla co nejefektivnější.

Konkrétní přínosy:

  • Pro děti a žáky s PAS- zlepšení podmínek pro jejich život v rodině i ve škole, informace na www stránkách, podpora přímé práce s dětmi, domácího zázemí.
  • Pro rodiče dětí s PAS – další rozšiřující informace o autismu, semináře s videopořady na dané téma, zapůjčování odborné literatury, setkávání rodičů, konzultace, vybavení místnosti pro návštěvy rodičů metodickými ukázkovými materiály.
  • Pro učitele, vychovatele a asistenty pedagogů-prohloubení odborných a praktických kompetencí, seznámení se s vytvořenými metodickými a prezentačními materiály-videoprogramy.
  • Pro třídy ZŠ a OŠ Zbůch, pracoviště Plzeň a Zbůch-pomůcky: interaktivní tabule s příslušným softwarem, metodický materiál, pomůcky na rozvoj pohybových a hudebních aktivit.
  • Pro SPC-rozvíjející specifické pomůcky pro práci s klienty

Žadatel projektu

Základní škola a Odborná škola

Zbůch, V Sídlišti 349

www stránky školy

Identifikace projektu

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu:

1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo globálního grantu:

CZ.1.07/1.2.03

Název globálního grantu:

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo přijatého projektu:

CZ.1.07/1.2.03./03.0007