Semináře pro pedagogické pracovníky

Zvládání problémového chování u dětí s PAS se zaměřením na děti s Aspergerovým syndromem

Seminář byl realizován v rámci projektu ESF. Lektorkou byla Mgr. et. Mgr. Ivana Smítková, psycholožka, která nabízí svoji podporu v ANA, o. s.. Ve své přenášce se s posluchači podělila o zkušenosti při práci s dětmi tzv. „dvakrát vyjímečnými", tzn. s dětmi nadanými s určitým handicapem (i s Aspergerovým syndromem).

Přednášející: Mgr. et Mgr. Ivana Smítková

Číst dál...

Tvoříme individuální vzdělávací plán

Seminář byl realizován v rámci projektu ESF. Seznámil s náležitostmi tvorby individuálního vzdělávacího plánu pro dítě či žáka s poruchou autistického spektra. Účastníci si v praktické části semináře vyzkoušeli společně sestavit individuální vzdělávací plán pro dítě nebo žáka vzdělávaného v jednotlivých typech škol.

Přednášející: Mgr. Alena Bartošková, Mgr. Bc. Šárka Morávková

Číst dál...

Strukturované učení

Seminář byl realizován v rámci projektu ESF. Obsahem bylo seznámit účastníky se základními informace o specifikách výchovy dítěte s poruchou autistického spektra. Účastníci získali informace o strukturovaném učení, způsobu, jak učit děti s poruchami autistického spektra novým dovednostem, metodice, která umožňuje zlepšit spolupráci dítěte. Součástí byla nabídka námětů na úkoly a příklady z praxe.

Přednášející: Mgr. Alena Bartošková, Mgr. Bc. Šárka Morávková

Číst dál...

Problematika poruch autistického spektra pro výchovné poradce škol

Seminář byl realizován v rámci projekti ESF. Jeho cílem bylo seznámit výchovné poradce se základy problematiky poruch autistického spektra, se specifiky a možnostmi vzdělávání jedinců s PAS (se základy strukturovaného učení, s požadavky na pomůcky a výukové materiály, s možnostmi komunikace), s platnou legislativou.

Přednášející: Mgr. Alena Bartošková, Mgr. Bc. Šárka Morávková

Číst dál...