Semináře pro rodiče

Zvládání problémového chování u dětí s PAS se zaměřením na děti s Aspergerovým syndromem

Seminář byl realizován v rámci projektu ESF. Lektorovala Mgr. et. Mgr. Ivana Smítková, psycholožka, která nabízí svoji podporu v ANA, o. s.. Ve své přenášce se s posluchači podělila o zkušenosti při práci s dětmi tzv. „dvakrát vyjímečnými", tzn. s dětmi nadanými s určitým handicapem (i s Aspergerovým syndromem). Lektorka nabídla pohled na řešení problémového chování u těchto dětí.

Přednášející: Mgr. et Mgr. Ivana Smítková

Číst dál...

Režim dne

Seminář byl realizován v rámci projektu ESF. Jeho cílem bylo poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky péče o děti s poruchou autistického spektra, seznámit je se specifiky výchovy těchto dětí a s možnostmi práce s nimi. Posluchači se dozvěděli o strukturovaném učení, sestavování denního režimu a o možnostech, jak komunikovat s dítětem s autismem. Součástí semináře byla praktická cvičení a ukázky pomůcek vhodných pro děti s PAS.

Přednášející: Mgr. Alena Bartošková, Mgr. Bc. Šárka Morávková

Číst dál...

Alternativní a augmentativní komunikace

Seminář proběhl v rámci projektu ESF. Jeho cílem bylo seznámit se specifiky obtíží komunikace dětí s poruchou autistického spektra. Účastníci se dozvěděli, jak mohou pracovat s dětmi na rozvoji porozumění řeči, seznámili se se základními metodami alternativní a augmentativní komunikace. Podstatná část semináře byla věnována výměnné komunikační strategii, vizuální podpoře v komunikaci, metodice nácviku komunikace s vizuální podporou a formám komunikace užívané u dětí s poruchou autistického spektra.

Přednášející: Mgr. Alena Bartošková, Mgr. Bc. Šárka Morávková

Číst dál...

Sebeobslužné dovednosti

Seminář byl realizován v rámci projektu ESF. Cílem bylo přiblížit účastníkům specifika práce s dětmi s poruchou autistického spekra, přiblížit jim možné přístupy k dítěti při nácviku základních sebeobslužných dovedností. součástí byla ukázka praktických pomůcek a diskuse rodičů s výměnou konkrétních zkušeností.

Přednášející: Mgr. Alena Bartošková, Mgr. Bc. Šárka Morávková

Číst dál...