Semináře pro rodiče

Režim dne

Seminář byl realizován v rámci projektu ESF. Jeho cílem bylo poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky péče o děti s poruchou autistického spektra, seznámit je se specifiky výchovy těchto dětí a s možnostmi práce s nimi. Posluchači se dozvěděli o strukturovaném učení, sestavování denního režimu a o možnostech, jak komunikovat s dítětem s autismem. Součástí semináře byla praktická cvičení a ukázky pomůcek vhodných pro děti s PAS.

Přednášející: Mgr. Alena Bartošková, Mgr. Bc. Šárka Morávková

Přihláška na seminář

Režim dne