Semináře pro rodiče

Alternativní a augmentativní komunikace

Seminář proběhl v rámci projektu ESF. Jeho cílem bylo seznámit se specifiky obtíží komunikace dětí s poruchou autistického spektra. Účastníci se dozvěděli, jak mohou pracovat s dětmi na rozvoji porozumění řeči, seznámili se se základními metodami alternativní a augmentativní komunikace. Podstatná část semináře byla věnována výměnné komunikační strategii, vizuální podpoře v komunikaci, metodice nácviku komunikace s vizuální podporou a formám komunikace užívané u dětí s poruchou autistického spektra.

Přednášející: Mgr. Alena Bartošková, Mgr. Bc. Šárka Morávková

Přihláška na seminář

Alternativní a augmentativní komunikace