Semináře pro rodiče

Sebeobslužné dovednosti

Seminář byl realizován v rámci projektu ESF. Cílem bylo přiblížit účastníkům specifika práce s dětmi s poruchou autistického spekra, přiblížit jim možné přístupy k dítěti při nácviku základních sebeobslužných dovedností. součástí byla ukázka praktických pomůcek a diskuse rodičů s výměnou konkrétních zkušeností.

Přednášející: Mgr. Alena Bartošková, Mgr. Bc. Šárka Morávková

Přihláška na seminář

Sebeobslužné dovednosti